سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – مدیرکل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان با بیان اینکه نبود زیرساخت ها یکی از مشکلات توسعه ورزش در دانشگاه ها است گفت: بودجه های ورزشی در سال آینده فعالیت محور می شوند.

 

دکتر پورکیانی مدیرکل تربیت بدنی سازمان اموردانشجویان درگفت و گو با خبرنگار  حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان اظهارداشت: ورزش را می توان از ابعاد مختلف بررسی کرد که در هر کدام از این ابعاد اگر اخلاق حرفه ای رعایت نشود اثرات منفی دارد لذا یکی ازعوامل مهم که باید در ورزش به آن توجه شود جنبه تربیتی و آموزشی است، چرا که این امرمانع از ترویج بد اخلاقی ها می‌شود.
وی توسعه همه جانبه ورزش در دانشگاه‌ها، تمرکز در سیاست گذاری های کلان، توسعه محیط حقوقی، گسترش برنامه ها بر اساس سرفصل ها را از نمونه سیاست‌ها دانست و گفت: یکی از مشکلات مهم در دانشگاه‌ها جهت توسعه ورزش، نبود زیرساخت‌ها است. در دانشگاه‌ها ۷۵ درصد از اماکن ورزشی  را بخش فوق برنامه و معاونت دانشجویی می‌سازد و در این زمینه نیاز است تا معاونت های آموزشی نیز همکاری و در این رابطه فعال‌تر شوند.
دکتر پورکیانی با بیان اینکه استاندارد سازی اماکن ورزشی را در دانشگاه‌ها مورد تاکید است، افزود: یکی از نکات مهم در احداث اماکن ورزشی توجه به استانداردسازی است و در این خصوص مد نظر قراردادن شرایط  مختلف محیطی و آب و هوایی مهم است.
 مدیرکل تربیت بدنی سازمان اموردانشجویان با بیان اینکه درلایجه بودجه ۹۵ بودجه فعالیت های ورزشی دانشجویان پیش بینی شده است، درپایان خاطر نشان کرد: بودجه‌ها ی ورزشی در سال آینده دقیقا فعالیت محور می شوند و دانشگاه‌هایی که بودجه فرهنگی گرفته و در آن ۲۵ درصدی را که اختصاص به ورزش داده شده را اعلام نکنند، سال آینده بودجه ای در این خصوص به آن ها تعلق نمی گیرد.