سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: هدف دانشگاه شناخت دانشمندان در قرنهای گذشته است که با حمایت دانشجویان به صورت مادی و معنوی می‌توانیم گامی بزرگ در این زمینه برداریم.

 

طه هاشمی معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار  حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: ما براساس یکی از بخش‌نامه‌ها، همه ۴۰۰ واحد دانشگاه آزاد اسلامی،موظف شدند که دانشمندان حوزه‌های مختلف دینی، علمی، فرهنگی و هنری در ۱۰۰ سال اخیر شناسایی کنند تا نگاهشان معطوف به داخل باشد و مفاخر و بزرگان ایرانی را بشناسند.
وی تاکید کرد: تاکنون بیش از ۲۵۰۰ نفر مفاخر و مشاهیر دوره‌های مختلف، معرفی شدند و در چهار سطح ملی، محلی، منطقه‌ای و بین المللی تقسیم بندی شدند و گروه‌های پژوهشی و آموزشی مرتبط با این شخصیت‌ها دانشجویان را هدایت و حمایت می‌کنند تا پایان نامه‌های خود را در ارتباط با زندگی مفاخر ارائه بدهند.
وی در پایان گفت: با طرحی که دانشگاه آزاد در نظر گرفته، کمک بزرگی به میراث فرهنگی خواهد شد و به معرفی جایگاه این شخصیت‌ها پرداخته می‌شود و دانشجویانی که رشته‌های آنها مرتبط با این حوزه باشند و پایان نامه‌های خود را نیز به این موضوع اختصاص دهند، تحت حمایت مالی دانشگاه قرار می‌گیرند.