1438164122716_Vida Ganji-16.jpg

سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) –  در آخرین جلسه کارگروه کشاورزی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوری حمایت مادی و معنوی صندوق از اجرای چهار طرح پژوهشی در زمینه کشاورزی و منابع طبیعی مصوب شد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرنگار علمی ایسنا، صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور (بنیاد ملی علم ایران)، از سال ۸۳ با اولویت‌های شناخت، حفظ و بهره‌برداری بهینه از ذخایر ژنتیکی و تقویت کلکسیون‌ها و بانک‌های ژن و احیای زیستگاه‌ها و شرایط بیولوژیک گونه‌های گیاهی و جانوری و میکروارگانیسم‌های مهم کشور و روش‌های بهبود و تحول در نظام آموزش کشاورزی، منابع طبیعی، آب و محیط زیست و ارتقای دانش نیروی انسانی فعالیت خود را آغاز کرد.

در این راستا در سال ۸۳ از ۳۵ طرح ارسالی، سه طرح مصوب شد که این تعداد طرح مصوب در سال ۸۹ به ۱۴ طرح، در سال ۹۰ به ۱۸ طرح، ‌در سال ۹۱ به ۵۷ طرح و در سال ۹۲ به ۴۹ طرح مصوب رسید.

اعضای کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی در آخرین نشست خود، ۱۴ طرح را مورد بررسی و داوری قرار دادند.

در این جلسه همچنین با پشتیبانی مادی و معنوی از چهار طرح پژوهشی در این حوزه موافقت شد.

طرح‌های مصوب شده در زمینه‌های مهندسی صنایع غذایی، تکنولوژی مواد غذایی، بیوتکنولوژی غذایی و شیمی صنایع غذایی است. تهیه و انتشار کتاب و مقاله در مجلات ISI، تولید دانش فنی و ارائه فرمولاسیون از جمله تعهدات طرح‌های مصوب تعیین شده خواهد بود.

شناخت، حفظ و بهره‌برداری بهینه از ذخایر ژنتیکی و تقویت کلکسیون‌ها و بانک‌های ژن و احیای زیستگاه‌ها و شرایط بیولوژیک گونه‌های گیاهی و جانوری و میکروارگانیسم‌های مهم کشور، روش‌های بهبود و تحول در نظام آموزش کشاورزی، منابع طبیعی، آب و محیط زیست و ارتقای دانش نیروی انسانی بخش، ارائه و بهبود روش‌های پایش و کاهش مخاطرات طبیعی، بررسی اثرات تغییر اقلیم بر روی اکوسیستم‌های طبیعی کشور و ارائه راهبردهای لازم، تهیه و تولید نقشه‌های پایه منابع، شناسایی الگوهای پدافند غیر عامل و مدیریت بحران در بخش کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست، بررسی روش‌های مدیریت خشکی، خشکسالی و شرایط بحرانی و آسیب شناسی نقشه راه علم و فناوری کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست کشور از جمله اولویت‌های پژوهشی کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران است.