کانون دانشجویی خیریه سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – اعضای کانون دانشجویی خیریه «التیام» دانشگاه علوم پزشکی ایران به دیدار بیماران بیمارستان سوانح سوختگی شهید مطهری رفتند.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، اعضای کانون التیام که تنها کانون خیریه دانشگاه علوم پزشکی ایران است در این بازدید دو ساعته که در راستای تشکیل کمپین حمایت از بیماران سوخته صورت گرفت، با اهداء بروشور مخصوص عید نوروز و بسته تغذیه، از بیماران بخش های مردان، زنان و اطفال این بیمارستان دلجویی کردند.

در بخش اطفال، اعضای این کانون با اجرای نمایش های مخصوص عید نوروز و در پوشش شخصیت هایی چون عمو نوروز، ننه سرما و حاجی فیروز لحظاتی شاد و به یاد ماندنی را برای کودکان این بخش رقم زدند تا که شاید برای لحظه ای هم که شده  این بیماران دردهایشان را به دست فراموشی بسپارند.