خوابگاه سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس سازمان امور دانشجویان تاکید کرد برنامه ای برای حذف خوابگاه های خصوصی نداریم و از حضور خوابگاه های بخش خصوصی استقبال می کنیم.

مجتبی صدیقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سیاست های سازمان امور دانشجویان در قبال خوابگاه های غیردولتی گفت: سازمان امور دانشجویان کماکان از حضور بخش خصوصی با وجود نظارت، استقبال می کند.

وی ادامه داد: خوابگاه خصوصی مجوز داری که توسط دانشگاه استان که دانشگاه مادر است، تایید شده و به طور مرتب نیز نظارت می شود مورد تایید ما نیز هست.

رئیس سازمان امور دانشجویان افزود: کمبود ظرفیت خوابگاه ها را نیز از طریق این خوابگاه‌ها جبران می کنیم.

وی تاکید کرد: برنامه ای برای حذف خوابگاه های خصوصی نداریم و از حضور بخش خصوصی با اعمال نظارت استقبال می کنیم.