عکس تزئینی موسیقی سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم از رفع سوء تعبیر و ابهامات موسیقی دانشگاه ها در آیین نامه جدید موسیقی دانشگاه ها خبر داد.

سید ضیاء هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص جزئیات آیین نامه موسیقی دانشگاه‌ها گفت: آیین نامه موسیقی از قبل وجود داشت، فقط آیین نامه جدید شفاف تر شده است.

وی ادامه داد: یعنی سو ء تعبیر و ابهامات آیین نامه قبلی، شفاف شده است. در این آیین نامه قید شده که اصل موسیقی از نگاه مدیریت حوزه فرهنگی کشور و شورای عالی انقلاب فرهنگی که مرجع تصمیم گیری است، مطرود نیست.

معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم افزد: ولی موسیقی ای در دانشگاه ها مورد تایید و توجه است که فاخر و علمی بوده و در چهارچوبی قرار گیرد که برای آن تعریف شده است.

وی افزد: در این آیین نامه چهارچوب ها و شرایط مشخصی تعیین شده تا دانشگاه‌ها از موسیقی استفاده مناسبی داشته باشند.

هاشمی تاکید کرد: این آیین نامه از زمانی که به دانشگاه ها ابلاغ شده قابل اجرا است.

به گزارش مهر، در بخش های از این آیین نامه آمده است: رسالت اصلی دانشگاه، تولید و توسعه علم، هنر و رشد فضایل اخلاقی – تربیتی است و «ترویج» موسیقی، جزء کارویژه دانشگاه محسوب نمی‌شود.

در ماده ۴ این آئین‌نامه آمده است: برگزاری هرگونه کنسرت و برنامه‌های مستقل موسیقی از اولویت‌های دانشگاه نبوده و مجاز نیست.

در ماده ۵ این آیین‌نامه عنوان شده، آموزش دروس موسیقی صرفا برای رشته‌هایی مجاز است که درس موسیقی جزء سرفصل‌های مصوب آموزشی آنها باشد.

بر اساس ماده ۶ این آیین‌نامه، اولویت برگزاری برنامه‌های موسیقی با مجموعه‌ها و گروه‌های دانشجویی و دانشگاهی است.