سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی از حمایت این صندوق از طرح‌های دانش بنیان علوم انسانی خبر داد.

بهزاد سلطانی رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه فن‌آوری‌های نوین گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: طرح‌های علوم انسانی در صورتی که دانش بنیان باشند مورد حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی قرار می‌گیرند.
وی ادامه داد: در کار گروه تشخیص صلاحیت صندوق نوآوری و شکوفایی باید موضوع تجاری سازی علوم انسانی مطرح شود تا هم این رشته رونق یابد و هم به عنوان یک رشته‌ی کاربردی مورد استفاده قرار گیرد.
سلطانی در خصوص حمایت از شرکت‌های دانش بنیان که در حوزه علوم انسانی فعالیت می‌کنند، تصریح کرد: اگر شرکت‌های خصوصی در حوزه علوم انسانی تشکیل و دانش بنیان شود مانند سایر شرکت‌ها از آنها حمایت خواهیم کرد.
وی تاکید کرد: شرط حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی از طرح‌ها، دانش بنیان بودن است زیرا اگر طرح‌های علوم انسانی هم دانش بنیان شوند مشکلی برای حمایت از آنها نداریم.
رئیس صندوق نوآوری وشکوفایی خاطر نشان کرد: باید در کار گروه تشخیص صلاحیّت صندوق نوآوری و شکوفایی این موضوع که چه خدماتی در حوزه‌های مختلف قابلیت تجاری سازی شدن دارند مطرح شود.