ضیا هاشمی سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم گفت: رخوت در شأن دانشگاه نیست و توسعه فعالیت های فرهنگی نباید موجب ایجاد رکود در دانشگاه شود.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرنگار مهر، دکتر سید ضیاء هاشمی بعد از ظهر امروز در مراسم اختتامیه نهمین دوره جشنواره ملی بهار که در دانشگاه تهران در حال برگزاری است، گفت: مسئله ای که می تواند به پویایی دانشگاه کمک کرده و آن را حفظ کند، همدلی است و این همدلی به معنی پذیرش تفاوت در روش ها و دیدگاه ها است. اگر این تفاوت ها را به رسمیت نشناسیم به همدلی نمی رسیم.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ادامه داد: وحدت به معنی تک سخنی نیست. مطالبه تک گویی در دانشگاه ها مطلوب و میسر نیست. دانشگاه جای نخبگان و فعالیت نخبگان است و حوزه های فرهنگی باید دارای دیدگاه های مختلف باشند.

هاشمی تصریح کرد: اگر می خواهیم به رشد علمی دست یافته و آسیب های اجتماعی را کاهش دهیم باید حتما مشارکت آگاهانه، فعالانه و آزادانه داشته باشیم.

وی تاکید کرد: فضای نخبگی نمی تواند بدون تنوع باشد، این تنوع است که تضارب آرا را به وجود می آورد.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم گفت: راز همدلی آزادی عمل، آزادی بیان و تنوع در دیدگاه است و قانون فصل الخطاب است و ما به عنوان شهروندان فعال باید به وظیفه انسانی خود که تبعیت از قانون است، عمل کنیم.

هاشمی به افرادی اشاره کرد که از طرح دیدگاه های مختلف در دانشگاه ها هراس دارند و گفت: کسانی که فکر می کنند طرح دیدگاه های مختلف به حوزه های دانشگاهی آسیب می زند اتفاقا باید بدانند که مانع رشد در دانشگاه می شوند و زمینه تخریب ارزش های مشترک را فراهم می سازند.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم افزود: ما دارای تنوع قومی، فرهنگی و جغرافیایی هستیم و اگر بخواهیم همزیستی تاریخی داشته باشیم راهی نداریم جز اینکه آداب همدلی را فرا گیریم و این به راحتی امکان پذیر نیست.

هاشمی خاطرنشان کرد: توسعه همدلی به معنای تحمل مخالف است و مخالفت به معنای خصومت نیست. باید افراد متفاوت با نگاه های متفاوت را به رسمیت شناخت و باید دانست که ما به این نگاه ها و روش های متفاوت نیاز داریم که اگر این نگاه ها و روش های متفاوت نباشد تضارب آرایی صورت نمی گیرد.