1421559927892_07.JPG

سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) –  محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران موفق شدند در بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی خوارزمی رتبه دوم پژوهش‌های بنیادی را با ارائه طرح مطالعه «منابع زیستی میکروارگانیسم‌های هالوفیل ایران» به خود اختصاص دهند.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از سرویس پژوهشی ایسنا، دکتر سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی، رییس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در خصوص این موفقیت گفت: این طرح که با همکاری دانشگاه تهران انجام پذیرفته است، در راستای بررسی توانمندی میکروارگانیسم‌های بومی ایران بود و نتایج ارزشمندی از اجرای آن به دست آمد.

وی افزود: ایجاد کلکسیون متنوعی از پروکاریوت‌های دریاچه آران و بیدگل با توانمندی تولید آنزیم‌های آمیلاز، پروتئاز، لیپاز و… از جمله این توانمندی‌ها است.

بر اساس این گزارش، دکتر محمدعلی آموزگار، مدیر بانک میکروارگانیسم‌های مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران مجری طرح و دکتر علی مخدومی کاخکی، دکتر سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی، ملیحه مهرشاد، مریم باقری، مریم دیدری و الهه محمودی همکاران این طرح هستند.