دانشجو.دانشگاه سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – مدیرکل سلامت و مشاوره وزارت علوم از پیشنهاد تشکیل شورای هماهنگی مشاوره سلامت روانی و جسمانی دانشجویان کل کشور با همکاری وزارت علوم، وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد و حوزه علمیه خبر داد.

دکتر حمید یعقوبی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جایگاه دانشگاه ها در طرح تحول سلامت گفت: طرح تحول سلامت برای همه کشور است و نزدیک به ۵ میلیون دانشجو داریم که نیاز به خدمات بهداشتی زیادی دارند.

مدیرکل سلامت و مشاوره وزارت علوم اظهار داشت: انتظار ما از وزارت بهداشت این است که مراکز بهداشت و درمان و مراکز مشاوره دانشگاه ها را به عنوان پایگاه های سلامت روان و سلامت جسمانی در نظر بگیرند و همان وضعیتی که برای مراکز بهداشتی و درمانی برقرار است این مراکز وابسته به دانشگاه ها را نیز به رسمیت بشناسند.

وی گفت: همه ارکان آموزش عالی شامل وزارت علوم، وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد و حوزه علمیه هستند و باید به صورت یک بدنه حرکت کنند.

یعقوبی اظهار داشت: پیشنهاد ما این است که شورای هماهنگی «مشاوره سلامت روانی و جسمانی دانشجویان کل کشور» تاسیس شود و چهار دستگاه وزارت علوم، وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد و حوزه علمیه در آن شورای هماهنگی حضور پیدا کنند تا با هم همفکری کنند و جایگاه دانشگاه ها در طرح تحول سلامت مشخص شود.

وی درباره طرح سیمای زندگی و اجرای آن برای دانشجویان گفت: طرح سیمای زندگی طرحی است که روی دانشجویان منتخب دانشگاه های کشور انجام می شود و هدف آن سنجش سلامت در همه ابعاد مختلف روانی، اجتماعی و جسمانی دانشجویان است.

مدیرکل سلامت و مشاوره وزارت علوم افزود: این سنجش به این منظور انجام می شود تا راهنمایی برای سیاستگذاران دانشگاهی و مدیران باشد تا بتوانند برنامه های بهداشت روان و بهداشت جسمانی دانشجویان را به صورت هدفمند پیگیری کنند.

یعقوبی خاطرنشان کرد: موج اول اردیبهشت ماه ۹۴ انجام شده و موج دوم در اردیبهشت ماه ۹۵ انجام می شود. نتایج موج اول در اختیار دانشگاه ها قرار گرفته است.