1457179690578_existing-drugs-treat-new-viruses-2.jpg

سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) –  گروهی از محققان دانشگاه لیدز، گلاسکو و ناتینگهام در انگلستان نشان داده‌اند که یک گروه از داروهایی که در حال حاضر برای درمان بیماری‌هایی مانند افسردگی بکار می‌روند، همچنین می‌توانند ابزاری موثر برای مبارزه با ویروس‌های در حال ظهور باشند.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از سرویس علمی ایسنا، دانشمندان به طور مداوم در حال جستجوی روش‌های جدید برای مبارزه با ویروس‌های مضر هستند، اما برای این کار همیشه نیازی به توسعه داروهای جدید نیست زیرا تولید داروهای جدید با مقابله با عوارض و تهدیدات جدید همراه است. توسعه داروهای جدید یک فرآیند ساده نیست و نیاز به انجام تحقیقات و آزمایشات بسیار دارد.

پروژه‌های تحقیقاتی همواره نیازمند صرف کردن مقادیر زیادی از زمان و پول است و همیشه نیز به نتایج مثبت منجر نمی‌شود. روی آوردن به داروهای موجود که ایمن بودن آنها برای استفاده در انسان‌ها اثبات شده به کاهش بخش عظیمی از فرآیند توسعه منجر شده و به طور بالقوه این فرآیند را برای یافتن درمان‌های جدید، ارزان‌تر، سریع‌تر و آسان‌تر می‌کند.

محققان دانشگاه لیدز با این رویکرد در ذهن بر روی خانواده “ویروس بونیاویریده” که شامل پاتوژن‌های خطرناک مانند کریمه کنگو ویروس هموراژیک و هانتا‌ویروسها متمرکز شدند. این ویروسها به طور فزاینده‌ای رو به رواج بوده و حضور خانواده این ویروس‌ها و میزان مرگ و میر بالا به یک مشکل جهانی بزرگ تبدیل شده است.

آزمایشات نشان داده است که داروهای موجود مانند هالوپریدول ضد جنون، فلوکستین ضد افسردگی و بوپی واکایین بی حس کننده موضعی در مهار کانال‌های یونی تنظیم سطوح پتاسیم و مسدود کردن توانایی ویروسهای “بونیاویریده” که سلولها را آلوده می‌کنند، موثر هستند.

محققان در حین آزمایش این داروها در برابر خانواده یکی دیگر از ویروس‌ها‌، هیچ اثر قابل توجهی را مشاهده نکردند.

محققان بر این باور بودند که ویروس‌های مختلف، کانال‌های یونی مختلف برای ایجاد یک محیط رشد مطلوب هدف قرار داده و “بونیاویریده‌ها” به طور خاص کانال‌های یونی پتاسیم را هدف قرار می‌دهند.

آزمایش‌های بیشتری برای تایید این نتایج مورد نیاز است اما اطلاعات کنونی بسیار امیدوارکننده بوده و نشان دهنده فواید احتمالی ارزیابی داروهای موجود برای مقابله با تهدیدات جدید است.

یافته‌های این پژوهش جدید در ” Journal of Biological” منتشر شده است.

Existing drugs used to tackle dangerous new viruses

Scientists are constantly searching for new methods of combating harmful viruses, but it’s not always necessary to create fresh drugs to deal with new threats. A team of researchers from the Universities of Leeds, Glasgow and Nottingham in the UK has found that a group of drugs currently used to treat conditions such as depression might also prove an effective means of combating emerging viruses.

Developing new drugs isn’t an easy process, requiring a huge amount of research and testing. Research projects consume a lot of time a money, and don’t always give positive results. Turning to existing drugs, which have already been proved safe for human use, cuts out a large chunk of the development process, potentially making it cheaper, faster and easier to find new treatments.

With that approach in mind, the University of Leeds researchers focused on the Bunyavirus family, which includes life-threatening pathogens such as Crimean-Congo hemorrhagic virus and Hantaviruses. These are becoming increasingly prevalent, and have high mortality rates, and the virus family presents the risk of becoming a global problem.

Testing showed that existing drugs, specifically the anti-psychotic haloperidol, the anti-depressant fluoxetine and the local anesthetic bupivacine, are effective at inhibiting ion channels that regulate potassium levels, blocking the ability of bunyaviruses to infect cells. No notable effects were observed when the researchers tested the drugs against another virus family. It’s believed that different viruses target different ion channels to create a favorable growth environment, and that bunyaviruses specifically target potassium ion channels.

Further testing will be necessary to confirm the results, but the data is very promising, and highlights the possible benefits of assessing existing drugs to tackle new threats.

“If existing drugs are confirmed to be effective against known members of a particular virus family, this opens up the possibility of using these ‘off-the-shelf’ treatments in a rapid response against dangerous new related virus strains that emerge,” said the University of Glasgow’s Dr Alain Kohl.

The findings of the new study were published in the Journal of Biological Chemistry.