موسیقی سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد گفت: ملاک این دانشگاه آیین نامه موسیقیایی شورای اسلامی شدن دانشگاه ها است و ما در دانشگاه اجرای این آیین نامه را دنبال خواهیم کرد.

طه هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شورای اسلامی شدن دانشگاه ها اقدام به تدوین آیین نامه موسیقیایی در دانشگاه ها کرده است و ملاک دانشگاه آزاد نیز اجرای این آیین نامه خواهد بود.

وی افزود: موسیقی مسئله مهمی است چرا که جامعه از یک سو در معرض موسیقی های مخرب است بنابراین باید موسیقی های فاخر و معنوی در جامعه توسعه یابد تا بتوانیم جلوی موسیقی های مخرب را بگیریم.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد عنوان کرد: به طور معمول موسیقی های اصیل ایرانی به عنوان موسیقی فاخر در کشور بشمار می روند که در این راستا شورای اسلامی شدن دانشگاه ها اقدام به تدوین آیین نامه موسیقی در دانشگاه ها کرده است که این آیین نامه به موضوع موسیقی فاخر توجه کرده است.

هاشمی اظهار داشت: باید مراقب بود موسیقی های دارای جنبه های نادرست تشویق نشوند و به حداقل برسند.

وی افزود: اگر جلوی موسیقی فاخر در جامعه را بگیریم موسیقی مخرب رشد می کند و جوانان به سمت موسیقی های ناصحیح می روند.