1455448471191_635901127872438347.jpg

سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) –  دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی وزارت بهداشت با اشاره به برنامه ریزی برای توسعه علوم پایه پزشکی، به تشریح عملکرد این دبیرخانه در ماه جاری پرداخت.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از سرویس دانشگاهی ایسنا، دکتر جمشید حاجتی با بیان این مطلب اظهار داشت: در جلسه کمیته ارزشیابی و برنامه ریزی رشته زیست پزشکی سامانه ای که در تاریخ ۹ اسفند ۹۴ تشکیل شد، ضمن بررسی ضوابط و شرایط تاسیس رشته زیست پزشکی سامانه ای، مقرر شد در اسرع وقت دانشگاهها و مراکز آموزشی، پژوهشی که امکان برگزاری این رشته را دارند توسط هیات ممتحنه وارزشیابی بررسی و به دبیرخانه علوم پایه پزشکی،بهداشت و تخصصی اعلام گردد.

دکتر حاجتی اضافه کرد: از آنجاییکه رشته زیست پزشکی سامانه ای مفهومی بین رشته ای وچند تخصصی بوده که بر مبنای داده های بیولوژیکی و پزشکی واستفاده از ابزارهای محاسباتی جهت مدل سازی و شبیه سازی سامانه ای زیستی- پزشکی به منظور فهم دقیق ارزیابی و پیش بینی این سیستمها است، لذا جذب دانشجو در مقطع دکتری تخصصی PhD از میان فارغ التحصیلان رشته هایی آز قبیل بیوشیمی، بیولوژی مولکولی، بیوانفورماتیک، بیو تکنولوژی و … صورت می پذیرد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از روابط عمومی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، وی گفت: همچنین جلسه هیات ممتحنه وارزشیابی رشته باکتری شناسی که در تاریخ ۱ اسفند ۹۴ در محل این دبیرخانه تشکیل شد و چگونگی برگزاری مصاحبه ساختارمند در آزمون دوره دکتری تخصصی این رشته، بازدید دوره ای از دانشگاهها و بازبینی فرمهای ارزشیابی دوره های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی رشته مواردی بود که در این جلسه مورد تصویب قرار گرفت.

دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی وزارت بهداشت در پایان خاطرنشان کرد: جلسه کمیته برنامه ریزی وارزشیابی رشته تاریخ علوم پزشکی نیز در اول اسفند ماه ۹۴ تشکیل شد و برنامه ریزی جهت بازنگری برنامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد این رشته و همچنین برنامه ریزی برای بازدید دوره ای از رشته محل های موجود در سال ۱۳۹۵ در این جلسه تصویب شد و مقرر گردید کارگروه تدوین منابع آموزشی رشته تاریخ علوم پزشکی تشکیل گردد.