سیگار کشیدن سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – همایش اعتیاد و جوانان در واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد با هدف بررسی عوامل گرایش جوانان به اعتیاد برگزار شد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، کرم اله دانشفرد معاون دانشجویی و فرهنگی واحد علوم تحقیقات در همایش اعتیاد و جوانان گفت: باید دید که چه نقصانی در سیاست ها در قبال جوانان بوده که امروز کارمان به جایی رسیده تا به جای خوشحالی از آمار کم معتادین، به آمار بالای ترک اعتیاد در میان جوانان افتخار می کنیم.

وی با اشاره به اینکه باید در سیاست های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، آموزشی و بهداشتی بازنگری شود، اظهار داشت: آسیب شناسی و نگاه سیستماتیک در برنامه ریزی های مرتبط با نسل جوان از جمله وظایفی است که معتقدم جامعه دانشگاهی می تواند نقش بسزایی در آن ایفا کند تا این سرمایه های اصلی بتوانند در موفقیت خود و کشورشان نقش ایفا کنند.

فریبرز باقری رئیس دانشکده علوم انسانی و اجتماعی واحد علوم و تحقیقات در این همایش به نقش بحران هویت و معنا در شکل گیری اعتیاد در جوانان اشاره کرد و گفت: رویکرد یک جانبه زیستی نتوانسته است مشکلات ما را در این حوزه حل کند. ضروری است در بحث مواد مخدر نگاه روانشناختی نیز مورد بحث قرار گیرد.

وی با بیان اینکه اعتیاد یک پدیده پیچیده و چند عاملی است، تصریح کرد: درمان اعتیاد صرفا از یک دیدگاه و سپردن مسئولیت درمان به یک ارگان، سازمان یا یک حرفه حتی روانشناسان، کاملا غلط است. آنچه که در شکل گیری اعتیاد نقش دارد، علاوه بر عوامل زیستی، عوامل و ویژگی فردی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و حتی بین المللی نیز هستند. بنابراین مشکلی که مربوط به اعتیاد است مرتبط با کل جامعه است.

رئیس دانشکده علوم انسانی و اجتماعی واحد علوم تحقیقات اعتیاد را عدم توانایی در مقابله و مقاومت در تحریک مصرف یا بروز آن رفتار تعریف کرد و افزود: اعتیاد شامل دو بخش مواد مصرفی و رفتاری است. یکی از اعتیاد هایی که کمتر شناخته شده است، اعتیاد عشقی است. یعنی من در یک رابطه رفتاری قرار می گیرم و نمی توانم در بروز آن رفتار ها مقاومت کنم.

باقری با بیان اینکه اصلی ترین بخش هویت یک انسان باورهای او است، ادامه داد: هر انسان با باورهایش زندگی می کند. باورهای درونی هر انسان مرجع رفتارهای اوست. اما اگر جوانی موفق به رشد باورهای درونی و شخصی خود نباشد و باورهای خود را از یک مرجع بیرونی دریافت کند، دارای عزت نفس پایین خواهد بود و زمینه اعتیاد را خواهد داشت.