نشریات دانشجویی سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – نتایج انتخابات شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی وزارت بهداشت مشخص شد و سه دانشجو از دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، مشهد و شیراز بیشترین آراء را کسب کردند.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشگاهی دانشگاه‌های علوم پزشکی به منظور عضویت در شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی وزارت بهداشت روز جمعه ۱۴ اسفند با حضور مدیران مسئول نشریات دانشگاهی علوم پزشکی در دانشگاه تهران برگزار شد.

بر اساس آرای بدست آمده کوروش دستپاک از دانشگاه علوم پزشکی بهزیستی با ٢٢ رای به عنوان عضو اصلی، محمد حاج زاده از دانشگاه علوم پزشکی مشهد با ٢٢ رای به عنوان عضو اصلی و محمد تقوی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز با ٢١ رای به عنوان عضو علی البدل حائز اکثریت آرا شدند.

شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی وزارت بهداشت بالاترین مرجع برنامه ریزی، سیاست گذاری، نظارت و حمایت از نشریات دانشگاهی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور است که دارای ۷ عضو اصلی و یک عضو علی البدل است.

 در این انتخابات دو عضو مدیر مسئول اصلی و یک عضو مدیر مسئول علی البدل این شورا از طریق برگزاری انتخابات بین مدیران مسئول عضو کمیته‌های ناظر بر نشریات دانشگاهی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور برگزیده شدند.