کلاس درس سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی از افزوده شدن بند فرهنگی به آیین نامه ارتقاء اساتید خبر داد و گفت: بند فرهنگی در پیش نویس آیین نامه ارتقاء در مقطعی حذف شده بود که مجددا اضافه شد.

منصور کبگانیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تصویب و جزئیات آیین نامه ارتقاء اساتید گفت: این آیین نامه هنوز تصویب نهایی نشده است. کارهایی در شورای اسلامی شدن دانشگاه ها بر روی آن انجام شده بود که در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی ارایه و مطرح شد. 

وی افزود: این آیین نامه در نوبت دو هفته ای قرار دارد تا در صورتی که اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی نظراتی بر آن دارند، ارائه دهند و پس از جمع بندی، اگر اشکال اساسی نداشته باشد، برای تصویب و ابلاغ ارسال شود.

کبگانیان وی درباره تغییرات آیین نامه ارتقاء گفت: بند فرهنگی که در پیش نویس آیین نامه ارتقاء در مقطعی حذف شده بود مجدد اضافه شد، چرا که نقش فرهنگ سازی و تربیتی دانشگاه ها و اساتید ما هیچ وقت نباید نادیده گفته شود. ما صرفا بحث علم سکولار را قبول نداریم و این موضوع باید با مباحث فرهنگی و تربیتی باشد.