کتاب سال دانشگاه آزاد سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – آئین اهدای جوایز کتاب سال دانشگاه آزاد با عنوان «ابن سینا» ۱۵ اسفند ماه برگزار می شود.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، بیش از ۴۰۰ عنوان کتاب دانشگاهی در هفت محور عمومی کلیات، فلسفه، روانشناسی، دین، علوم اجتماعی، تاریخ وجغرافیا و یک محور ویژه زبان وادب فارسی به دبیرخانه این جایزه ارسال شده است.

نیمی از این آثار در سازمان چاپ و نشر دانشگاه آزاد منتشر شده است.

بیشترین عناوین ارسالی به دبیرخانه این جشنواره در محورهای مدیریت، روانشناسی، دین و تعلیم و تربیت بوده است.

مقدمات آئین اهدای جوایز فراهم شده و کارت های دعوت برای رؤسای تمامی واحدهای دانشگاه آزاد، معاونین فرهنگی دانشجویی و آموزشی و پژوهشی تمامی واحدها در کل کشور و در سطح تهران ارسال شده است.