غذای دانشجویی سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون صندوق رفاه دانشجویان از تدوین قرار داد «تیپ غذای دانشجویی» در قالب «قرارداد خرید مواد غذایی» و قرارداد «پخت غذای دانشجویی» خبر داد و گفت: کیفیت غذای دانشجویی ارتقاء می یابد.

سید فردین تقی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: صندوق رفاه دانشجویان برای استفاده دانشگاه‌های تازه تاسیس از تجربه‌های دانشگاه‌های بزرگ کارگروهی را تشکیل داده است.

وی ادامه داد: برنامه این کارگروه، ارتقاء غذا با تدوین یک استاندارد برای غذای دانشجویی و امکانات و تجهیزاتی است که در این زمینه به کار گرفته می شود تا دانشگاه‌ها خود را به استانداردی که مشخص شده برسانند و کیفیت غذای دانشجویی را ارتقاء دهند.

معاون تسهیلات دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان افزود: برای همین کار با همکاری کارشناسان تغذیه برخی از دانشگاه ها و برگزاری نشست های کارشناسی قرارداد «تیپ غذای دانشجویی» در قالب «قرارداد خرید مواد غذایی» و قرارداد «پخت غذای دانشجویی» تدوین شد.

وی خاطرنشان کرد: بعضا در برخی از دانشگاه‌ها، پیمانکار‌ان غذا را تامین می کردند، اما چون قرارداد از استاندارد لازم برخوردار نبود غذایی که توسط پیمانکار ارایه می شد، از کیفیت مطلوبی برخوردار نبود و دانشگاه نمی توانست غذا را با کیفیت خوب تحویل بگیرد.  

تقی زاده افزود: بر همین اساس در کارگروهی که تشکیل شده آیین نامه تخلفات پیمانکاران درصورتی که کار خود را به درستی انجام ندهند و همچنین آیین نامه بهداشتی در حال بررسی و تدوین است.

وی افزود: این کار برای اولین بار است که در سطح دانشگاه ها انجام می شود که براساس یک دستورالعمل کیفیت غذای دانشگاه‌ها افزایش یابد و دانشگاه های تازه تاسیس بتوانند از تجربه دانشگاه های قدیمی و بزرگ استفاده کنند.

به گزارش مهر، از مزایای قرارداد «تیپ غذای دانشجویی» می توان به صرفه جویی اقتصادی، بالابردن سطح اطلاعات پیمانکاران غذا، بالابردن کیفیت غذای دانشجویی و افزایش رضایتمندی دانشجویان اشاره کرد.