دانشگاه علم و صنعتسایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون فرهنگی دانشگاه علم و صنعت از اجرای طرح استاد و مشاور دراین دانشگاه خبر داد و گفت: این برنامه برای ورودی های جدید اجباری خواهد بود.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرنگار مهر، افشین شریعت در بیست و هفتمین گردهمایی روسای مراکز مشاوره دانشجویی دانشگاه ها که در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد گفت: مرکز مشاوره دانشگاه علم و صنعت دارای ۳۵۰ متر مربع فضای مشاوره بوده و بودجه های لازم برای این بخش اختصاص داده می شود.

وی ادامه داد: دانشگاه علم و صنعت در نظر دارد طرح استاد و مشاور را در قالب یک برنامه اجباری برای دانشجویان ورودی جدید پیش بینی کند.

معاون فرهنگی دانشگاه علم و صنعت با بیان اینکه دانشجویان باید به مهارت های زندگی دانشجویی مجهز باشند تصریح کرد: مشاوران دانشگاه ها در بحث آموزش مهارت های زندگی به دانشجویان می توانند نقش محوری داشته باشند.

وی ادامه داد: برنامه هایی که مراکز مشاوره دانشگاه ها برگزار می کنند در واقع به تصمیم سازی های دانشگاه کمک می کنند.

شریعت با تاکید براین موضوع که مراکز مشاوره در تصمیم سازی های دانشگاه بسیار تعیین کننده بوده و می توانند کمک کنند گفت: آنها اشراف بیشتری به دانشگاه داشته و بهتر می دانند که در سطح دانشجویان چه اتفاقاتی رخ می دهد و چگونه می توان به آنها کمک کرد.