مناظره سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم گفت: اکثر برنامه های پیشنهادی برای انتخابات هماهنگ و اجرا شد و برخی جلسات که به شکل تبلیغاتی به نفع کاندیدا و یا جناح خاصی بود، برگزار نشد.

سید ضیاء هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گزارش فعالیت دانشگاه ها در ایام انتخابات گفت: گزارشاتی که درحوزه انتخابات داشتیم نشان می دهد دانشگاه ها فعالیت خوبی در عرصه انتخابات  داشته اند.

وی ادامه داد: گفتگوها، مناظرها، پرسش و پاسخ های خوبی در سطح دانشگاه ها به ویژه دانشگاه های بزرگ تهران و شهرستان ها برگزار شد.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم افزود: به دلیل برخی ملاحظه ها برخی جلسات انتخاباتی در دانشگاه‌ها برگزار نشد، جلساتی که احساس می شد، شکل تبلیغاتی به نفع کاندیدا و یا جناح خاصی باشد.

وی با بیان اینکه برنامه هایی که برگزار نشدند در اقلیت قرارداشتند افزود: اکثر برنامه های پیشنهادی برای انتخابات هماهنگ و اجرا شد .

ضیاء هاشمی افزود: نسبت به دوره انتخابات قبلی، شاهد گسترش فعالیت های دانشجویی و دانشگاهی به شکل منظم و قانونمند در حوزه انتخاباتی بودیم.