سازمان جهاددانشگاهی استان یزد در حوزه ارائه آموزش‌های کوتاه علاوه بر ایجاد ۱۰ مرکز آموزشی در سطح استان، اخیراً در عرصه تولید محتواهای آموزشی الکترونیک ورود کرده و در این مدت نیز دستاوردهای خوبی را کسب کرده است.