قائم مقام دانشگاه پیام نور گفت: دوران پسا برجام قطعا در روند ارتباط دانشگاه‌ها با صنعت و پژوهش‌های بین المللی تاثیر بسزایی خواهد داشت.