دانشگاه علم و صنعتسایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس دانشگاه علم و صنعت گفت: ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری در دانشگاه علم و صنعت در سال آینده تغییری نخواهد داشت و این مقدار ثابت می ماند.

ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری در دانشگاه علم و صنعت

به گزارش پی اچ دی آزمون ، محمدعلی برخورداری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: باتوجه به اینکه طی سال های گذشته ظرفیت پذیرش در این دانشگاه رشد داشته است بنابراین در سال آینده افزایش ظرفیتی در دکتری و کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت نخواهیم داشت.

وی افزود: درحال حاضر در تمامی مقاطع تحصیلی به ثبات پذیرش دانشجو در این دانشگاه رسیده ایم بنابراین برنامه ای برای افزایش ظرفیت ها نداریم.

رئیس دانشگاه علم و صنعت خاطرنشان کرد: در زمینه ظرفیت پذیرش دانشجو به تعادل رسیده ایم بنابراین هدف اصلی ما در سال جاری و سال آینده افزایش کیفیت در حوزه های مختلف آموزشی و پژوهشی است.

برخورداری تاکید کرد: افزایش روابط بین الملل دانشگاه و توسعه فعالیت ها برای تبدیل فناوری به محصول از مهم ترین برنامه های دانشگاه علم و صنعت است.