علوم تحقیقات سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – چهارمین دوره معرف افزایی واحد علوم تحقیقات با هدف تعامل آراء و اندیشه های اساتید، معرفت شناسی دینی و قرآنی خرداد ماه سال ۹۵ برگزار می شود.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، رقیه صدرایی دبیر هم اندیشی اساتید واحد علوم تحقیقات گفت: از سال ۹۳ تاکنون سه دوره از سلسله دوره های دانش افزایی اساتید این واحد برگزار شده است.

وی با اشاره به استقبال اساتید از دوره های دانش افزایی افزود: بازشناسی ارزش های دوره های هم اندیشی شامل بازشناسی ارزش های دینی و اخلاقی از یک سو و ترویج گفتمان موضوعات و محورهایی که در دوره ها برگزار می شود به همراه بازشناسی ارزش های معرفت شناسی نفس از اهداف برگزاری این دوره ها است.

دبیر هم اندیشی اساتید واحد علوم تحقیقات به حضور حدود ۱۲۰ نفر از اساتید واحد علوم و تحقیقات در سه دوره معرفت افزایی اساتید این واحد دانشگاهی اشاره کرد و اظهار داشت: دوره اول این جلسات بهمن ماه ۹۳ با محوریت تعلیم و تربیت اسلامی، دوره دوم جلسات در خرداد ماه ۹۴ با محوریت فلسفه اسلامی و دوره سوم نیز دی ماه سال جاری برگزار شد.

صدرایی خاطرنشان کرد: رویکرد دوره های معرفت افزایی اساتید بصورت تعاملی و بر اساس اندیشه های آزاد و گفتمان میان اساتید و پرسش و پاسخ برگزار می شود.

وی اضافه کرد: پایه و اساس دوره های معرفت افزایی بر اصول دین استوار است که به سبب تعاملی بودن کارگاه ها موجب رشد معنویت و معرفت شناختی در اصول دین، توحید، نبوت، امامت (ولایت) و معاد می شود.