186319815.jpg

سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) –  دفتر یونسکو در کرسی انرژیهای پاک و تجدید پذیر با حضور گری لوییس نماینده سازمان ملل متحد در ایران و استرکیش لاروش مدیر و نماینده دفتر منطقه ای یونسکو ، در واحد علوم و تحقیقات افتتاح شد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از سرویس دانشگاهی ایسنا، دکتر مجید عباسپور رئیس دانشکده محیط زیست و انرژی این واحد دانشگاهی در حاشیه افتتاح دفتر کرسی انرژی‌های پاک و تجدید پذیر در این واحد دانشگاهی، گفت: گام بعدی واحد علوم و تحقیقات در راستای فعالیت در حوزه انرژی های تجدیدپذیر، برقراری جایزه بین المللی ایده های نو در زمینه محیط زیست ، انرژی های تجدید پذیر و توسعه پایدار است.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از روابط عمومی واحد علوم و تحقیقات ، رئیس انجمن متخصصان محیط زیست ایران فعالیت این دفتر را در راستای اعطای کرسی انرژی های تجدید پذیر از سوی یونسکو به واحد علوم و تحقیقات دانست و با تاکید بر ایجاد تعامل بین متخصصان بین المللی داخلی در این حوزه در راستای این جایزه تخصصی، تصریح کرد: صاحبنظران کشور با تبادل ایده های نو با متخصصان مطرح خارجی می توانند در بهبود جایگاه انرژی های تجدیدپذیر در ایران و منطقه موثر باشند.