دانشگاه علوم پزشکی ایران سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – سمینار «بازاریابی اندیشه های خلاق در دانشگاه» ۱۱ اسفندماه در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می شود.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرنگار مهر، محورهای این سمینار شامل توسعه فرهنگ ارتباطات در بازاریابی اندیشه های خلاق، بهره برداری از مفاهیم بازاریابی درترجمان دانش و توسعه ارتباطات و همکاری ها، راهی برای کسب تفکر خلاق است.

همچنین نقش خلاقیت در رقابت سالم و دانشگاه های خلاق، دانشگاه های آینده در این سمینار بررسی می شود.

دکتر علی اکبر فرهنگی با ارائه موضوع «خلاقیت و بازاریابی»، دکتر وحید ناصحی فر با ارائه موضوع «خلاقیت و مدیریت دانش بازاریابی»، دکتر محمود محمدیان با موضوع «خلاقیت و جسارت در بازاریابی» و دکتر سیدکاظم ملکوتی با موضوع «نیاز بازار علم؛ پژوهشگر خلاق» در این سمینار شرکت می کنند.