سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – همایش ملی مدیریت خردمندانه فضای سرزمین توسط وزارت راه و شهرسازی با همکاری و مشارکت دانشگاه تهران برگزار شد.

 

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرنگار  حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان؛ همایش ملی مدیریت خردمندانه فضای سبز با هدف بررسی راهکارهای پیشگیری و تحلیل دلیل اصلی سوء استفاده‌های متعدد درحوزه اراضی کشور با حضور مقامات عالی وزارت راه و شهرسازی و مشارکت کارشناسان از صاحب  نظران ، سازمان‌های مردم نهاد، استادان دانشگاه‌ها، مقامات دستگاه قضا و سایر مقامات دولتی و متولیان مربوطه در دانشگاه تهران آغاز به کار کرد. 
در این همایش چالش‌ها و راهبردهای مدیریت خردمندانه فضای سرزمین در پرتو جامع نگری و تلاش برای بر قراری عدالت فضایی با هدف ایجاد کارآیی و توزیع بهینه و خردمندانه اسکان در پهنه سرزمین بررسی شد.
ارزیابی برنامه‌های میان مدت و بلند مدت بر مدیریت فضای سرزمین توجه به هم‌افزایی نقش بخش های مختلف حاکمیت بر مدیریت منابع طبیعی و محیط مصنوع،‌ترویج و آگاهی بخشی در خصوص چالش‌ها و راهبردهای مدیریت‌فضایی سرزمین و بهره‌گیری از ظرفیت جامع علمی برای مدیریت خردمندانه و تحقق توسعه همه‌جانبه پایدار بر حوزه‌های کاربردی، اقتصادی،‌اجتماعی، فرهنگی و محیطی، برخی دیگر از اهداف و محورهای برگزاری همایش ملی مدیریت خردمندانه فضای سرزمین بود. 
در این همایش همچنین موضوعاتی نظیر معماری و شهرسازی ایران‌شهر ، مدیریت راهبردی و برنامه ریزی استراتژیک در فرآیندهای توسعه و برنامه ریزی شهری با هدف ارتقا کیفیت محیط زیست شهری ارتقاء کیفیت زندگی انسانی و حفاظت از فضای سرزمین،‌ چالش‌های حال و آینده برای حمایت و حفاظت از سرمایه‌ها ،میراث طبیعی، منابع انسانی و احیاء سیستم‌های طبیعی در شهر،‌اقدامات قانون گذاری و نظارتی با هدف مدیریت توسعه‌های جدید شهری و کاهش اثرات زیست محیطی با مشارکت مدنی و توانمندسازی اجتماعی ، در جهت ارتقا توسعه پایدار در فضای سرزمین نیز مطرح و بررسی شد.