دانشجو.دانشگاه سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون پژوهشی دانشگاه خواجه نصیر گفت: مهم ترین هدف تشکیل جلسات معاونان پژوهشی ۱۳ دانشگاه برتر کشور همگام سازی آیین نامه های پژوهشی این دانشگاه ها است.

آیین نامه های پژوهشی دانشگاه های برتر

به گزارش \ی اچ دی آزمون ُ مهدی احسانیان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: درحال حاضر دانشگاه های های کشور آیین نامه های مختلفی در حوزه های پژوهشی دارند بنابراین هریک از این آیین نامه ها جهت خاصی را دنبال می کند.

وی افزود: در جلسات معاونان پژوهشی ۱۳ دانشگاه برتر کشور برنامه داریم با بررسی آیین نامه های پژوهشی دانشگاه ها بستری را فراهم کنیم تا دانشگاه ها روند تقریبا مشترکی را درخصوص آیین نامه های پژوهشی دنبال کنند.

معاون پژوهشی دانشگاه خواجه نصیر اضافه کرد: اگر بتوانیم روند همگام سازی آیین نامه های پژوهشی دانشگاه های بزرگ را دنبال می کنیم قادر خواهیم بود در حوزه پژوهش به دستاوردهای مفیدتری دست یابیم.

احسانیان تاکید کرد: تصمیماتی که در جلسات معاونان پژهشی ۱۳ دانشگاه برتر گرفته می شود می تواند برای دیگر بخش های آموزش عالی و دیگر دانشگاه های کشور نیز مورد استفاده قرار گیرد.