واسط مغز و کامپیوتر سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – دبیر کمیسیون علوم اعصاب ستاد توسعه سلول های بنیادی از ایجاد ۵ گرایش جدید در رشته علوم اعصاب از سال جدید خبر داد.

محمد تقی جغتایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه رشته علوم اعصاب یک رشته بین رشته ای است، گفت: نزدیک به یک سال است بازنگری رشته علوم اعصاب در دستور کار شورایعالی برنامه ریزی وزارت بهداشت قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه برای بازنگری این رشته کارگروهی در وزارت بهداشت تشکیل شد، افزود: قرار است ۵ گرایش جدید در رشته علوم اعصاب از سال آینده اعمال شود.

به گفته رئیس بانک مغزی ایران، گرایش های محاسباتی، بالینی، سلولی – مولکولی، شناختی ورفتاری به رشته علوم اعصاب اضافه می شوند.