علوم انسانی سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – کمیسیون علمی و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی بر شفاف سازی نحوه و میزان تخصیص بودجه در علوم انسانی تاکید کرد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، جلسه ۲۳۲ کمیسیون علمی و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

در این جلسه که به بررسی بخش‌های مربوط به علم و فناوری در لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور اختصاص داشت؛ تبصره‌های ۴، ۹ و ۱۳ این لایحه توسط اعضاء بررسی شد.

در این جلسه همچنین اعلام شد اعتبارات برنامه‌ای لایحه بودجه ۹۵ نسبت به سال ۹۴، ۲۲ درصد رشد داشته ضمن آن‌ که کل اعتبارات پژوهشی  نیز ۵/۱۹ درصد رشد یافته است.

اعضاء همچنین موارد ذیل را نیز مورد تاکید قرار دادند:

تخصیص دو بند جداگانه در لایحه بودجه پیرامون تخصیص بودجه مربوط به نوسازی تجهیزات آزمایشگاهی و مقاوم سازی ساختمان‌ها و تأسیسات فرسوده دانشگاه‌ها، پارک های علم و فناوری و مراکز پژوهشی، ساماندهی واحدهای نظارتی جهت ارزیابی هزینه کردهای مرتبط با امر پژوهش و فناوری، شفاف سازی نحوه و میزان تخصیص بودجه در علوم انسانی، جدی تر گرفته شدن حمایت از دانشجویان دکتری، تعیین تکلیف طرح‌های کلان، الزام دستگاه‌های اجرایی به تخصیص بودجه‌های پژوهشی و تعیین سازو کاری برای سنجش هزینه های پژوهشی.