794-2.jpg

سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) –  رئیس دانشگاه محقق اردبیلی از ایجاد دانشکده دوم دانشگاه محقق اردبیلی در مغان خبر داد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه اردبیل، گودرز صادقی در جلسه هیئت‌رئیسه دانشگاه محقق اردبیلی در دانشکده کشاورزی و منابع‌طبیعی مغان با بیان اینکه ساختمان‌ها و محوطه‌های دانشگاه باید زیباتر و مجهزتر از وضعیت فعلی باشند، گفت: بهبود وضعیت فیزیکی و زیباسازی محیط دانشگاه تاثیر بسزایی در رشد علمی دانشگاه دارد.

وی اضافه کرد: ایجاد یک فضای شاد و با نشاط نیز در افزایش کیفیت آموزش و پژوهش دانشگاه تاثیرگذار است.

صادقی با بیان اینکه درآمدهای دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان تا ریال آخر باید صرف هزینه‌های این دانشکده شود، تصریح کرد: تعریف دانشکده دوم برای آبادی مغان یک ضرورت است.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه می‌توانیم از محل ادغام دو دانشکده علوم‌کشاورزی و فناوری‌کشاورزی در اردبیل، دانشکده دومی را نیز در مغان تاسیس کنیم، ادامه داد: با تاسیس این دانشکده باید سعی کنیم تا رشته‌ها تکراری نباشد.

وی با بیان اینکه دانشکده دوم مغان با ۱۵ نفر عضو هیات‌علمی در این جلسه مصوب شده و برای تصویب نهایی به شورای دانشگاه و هیئت امنا ارجاع داده می‌شود، گفت: گام‌های اساسی نیز جهت تبدیل مغان به پردیس دانشگاهی باید برداشته شود.

موسی ترابی رئیس دانشکده کشاورزی و منابع‌طبیعی مغان نیز خواستار برنامه‌ریزی دقیق و منسجم برای احیای باغ موجود دانشکده و احداث باغ جدید در دانشکده شد.

بهره‌برداری از ساختمان نوسازی شده دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی همچنین در مراسم بهره‌برداری از ساختمان نوسازی شده دانشکده کشاورزی و منابع‌طبیعی مغان با بیان اینکه امکانات و تجهیزات دانشکده‌ها باید در شأن یک دانشگاه دولتی باشد، گفت: باید به سمت تعریف پروژه‌های جدید برای دانشگاه برویم.

وی با بیان اینکه درآمدزایی یکی از اهداف مهم برای دانشگاه است، افزود: در همین راستا انتظار می‌رود دانشکده کشاورزی و منابع‌طبیعی مغان نیز گام‌های اساسی بردارد.

صادقی همچنین از عزم جدی برای ایجاد دانشکده دوم در مغان خبر داد.

موسی ترابی رئیس دانشکده کشاورزی و منابع‌طبیعی مغان نیز با بیان اینکه ساختمان دانشکده کشاورزی مغان در سال ۱۳۶۰ احداث شده است و تاکنون هیچگونه تعمیرات اساسی برای آن انجام نشده بود، تصریح کرد: با همت دانشکده و همکاری دفتر فنی دانشگاه، ساختمان این دانشکده با اعتبار ۲۵۰ میلیون تومان نوسازی و تجهیز شد.

وی با اشاره به برخی ویژگی‌های لحاظ شده در نوسازی ساختمان، افزود: مناسب‌سازی ویژه تردد معلولین یکی از مهمترین بحث‌هایی است که به آن توجه شده است.

حمایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از پردیس‌های اقماری

صادقی همچنین در نشست با اساتید دانشکده کشاورزی و منابع‌طبیعی مغان با بیان اینکه انجام کارهای اساسی برای دانشکده، ساختمان ها و آزمایشگاه های این دانشکده در سال آتی از برنامه‌های دانشگاه است، گفت: امید می‌رود در حد نگهداری، تعمیر، تجهیز، نوسازی و بازسازی شاهد فعالیت‌هایی در سال آتی باشیم.

وی از تعریف دانشکده دوم برای مغان در جلسه هیئت رئیسه دانشگاه خبر داد و خواستار برنامه‌ریزی دقیق جهت ایجاد این دانشکده شد و افزود: دانشکده جدید باید به نحوی مکمل دانشکده کشاورزی و منابع‌طبیعی فعلی باشد.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از پردیس‌های اقماری حمایت می‌کند، تصریح کرد: با تصویب هیئت امنای دانشگاه، دو دانشکده جدید نیز در شهرستان نمین تاسیس می‌شود.

وی با بیان اینکه در دانشگاه نباید گروه‌های آموزشی موازی داشته باشیم، خاطرنشان کرد: باید به سمت تشویق و حمایت از دانشجویان، کارکنان و اعضای هیات‌علمی برویم.

صادقی برای تجهیز آزمایشگاه علوم‌دامی دانشکده کشاورزی و منابع‌طبیعی مغان قول مساعد داد و گفت: جابجایی اعضای هیات‌علمی در گروه‌های آموزشی نیز منوط به رضایت دو طرف است.

محمد نریمانی قائم‌مقام رئیس و معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه نیز با بیان اینکه منطقه مغان برای میدان تحقیق کشاورزی مستعدتر از اردبیل است، افزود: اساتید می‌توانند دراین زمینه تحقیقات کاربردی بسیاری را انجام دهند.

وی با اشاره به تجهیز آزمایشگاه مرکزی دانشگاه، گفت: می‌توانیم قسمتی از تجهیزات این آزمایشگاه را در دانشکده مغان مستقر کنیم.

نریمانی همچنین خواستار مشارکت فعال اعضای هیات‌علمی دانشکده کشاورزی و منابع‌طبیعی مغان در فعالیت‌های پژوهشی از جمله برگزاری همایش و انجام پژوهش‌های کاربردی شد.