دانشجو پزشکی سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت با اشاره به حمایت از استعدادهای برتر شاهد و ایثارگر از اجرای طرح «همیار دانشجو» خبر داد.

دکتر محسن رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حوزه دانشجویان شاهد و ایثارگر دو کار مهم در حال انجام است که بخشی از آنها میان مدت و برخی بلند مدت است. 

وی یادآور شد: برنامه میان مدت اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت این است که آیین نامه حمایت از استعدادهای برتر علمی – پژوهشی شاهد و ایثارگر تدوین شود. بر اساس این آیین نامه دانشجویانی که معدل ۱۷ تا ۲۰ دارند مورد حمایت قرار می گیرند. 

رحیمی خاطرنشان کرد: این دسته از دانشجویان ۱۰ درصد از گروه شاهد و ایثارگر هستند و حمایت از آنها در قالب های متفاوتی از جمله فراهم کردن امکان شرکت در کنفرانس های داخلی و خارجی و به چاپ سپردن مقالات علمی – پژوهشی انجام می گیرد. 

مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت گفت: به زودی کتابی از مقاله های این دانشجویان به چاپ می رسد. 

وی همچنین از برنامه ریزی برای طرح «همیار دانشجو» خبر داد و گفت: برای اینکه بتوانیم از پتانسیل دانشجویان برتر شاهد و ایثارگر استفاده کنیم، برنامه ریزی شده است که این دانشجویان به عنوان «همیار دانشجو» سایر دانشجویان شاهد و ایثارگر را همراهی کنند. 

رحیمی گفت: در واقع پرورش و راهنمایی دانشجویان به کمک یک دانشجوی برتر از نظر علمی و پژوهشی داده می شود تا در کنار استادان خود، وضعیت علمی سایر دانشجویان هم ارتقاء یابد.