سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: برنامه داریم برای افزایش همگرایی بین دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها دانشجوی تحصیلات تکمیلی مشترک بین این دو پذیرش کنیم.

 

وحید احمدی معاون پژوهشی وزارت علوم در گفت‌و‌گو با خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: سیاست وزارت علوم همگرایی فعالیت‌های پژوهشگاه‌ها با دانشگاه‌ها است و این سیاست به این معنا است که دانشگاه‌ها مسائل مربوط به فرصت مطالعاتی دانشجویان و اساتید و دوره‌های پسا دکتری را با کمک پژوهشگاه‌ها اجرا کنند.
وی افزود‌‌: پژوهشگاه ها نباید خود را درگیر مسائل آموزشی کنند و این موضوع به این معنا نیست که درحال حاضر قصد داشته باشیم موضوع پذیرش دانشجو در این مراکز را متوقف کنیم و درواقع‌ برنامه داریم دانشجوی مشترک میان پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌ها پذیرش کنیم. 
احمدی با بیان اینکه اکنون پژوهشگاه‌ها فعالیت‌های مفیدی در حوزه تحقیقات دارند، اظهار داشت: متاسفانه فعالیت برخی از پژوهشگاه ها متفرق است.سیاست وزارت علوم تقویت فعالیت های تخصصی پژوهشگاه ها است چراکه این روند می تواند نیازهای تحقیقاتی کشور و دانشگاه‌ها را برطرف کند.
وی خاطرنشان کرد: سیاست وزارت علوم این است که موضوع همگرایی فعالیت های پژوهشگاه ها تقویت شود تا فعالیت های پژوهشی دانشگاه‌ها نیز در این مراکز به صورت مشترک صورت گیرد.