1438757346032_Mona Hoobehfekr-31.jpg

سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) –  معاون فرهنگی، دانشجویی و امور مجلس وزیر بهداشت از اعلام آمادگی این وزارتخانه برای تشکیل انجمن های قرانی در دانشگاههای علوم پزشکی خبر داد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرنگار سرویس دانشگاهی ایسنا، دکتر محمدرضا فراهانی در همایش قرآن، عترت، سلامت با بیان اینکه جنبش قرآنی در ایران عمری حدود ۵۰ سال دارد، گفت: مقام معظم رهبری بودند که این جنبش را در ایران و در مشهد آغاز کردند و اکنون میلیون ها نفر در این جنبش فعال هستند.

وی با بیان اینکه رهبری همواره رصد و هدایت این حرکت را انجام میدهند، افزود: فعالان قرآنی میدانند که ایشان هر ساله بخشی از وقت خود را به فعالان قرآنی اختصاص داده و نصایح خود را برای جامعه قرآنی مطرح میکنند.

فراهانی با اشاره به ایام قبل از انقلاب و با بیان اینکه در آن زمان قرآن فقط مقدس بود، ادامه داد: در آن زمان قرآن هیچ جایگاهی در زندگی مردم نداشت، چرا که اگر داشت به جای خدا، خدایان در ایران حکومت نمیکردند.

وی همچنین اظهار کرد که بعد از انقلاب که نهضتی بود که به برکت امام شهیدان تحولی را در کشور ایجاد کرد و منشا این تحول قرآن و اسلام بود. اکنون در شرایطی هستیم که مردم در سطوح مختلف به قرآن توجه دارند و قرآن به نمادی در فرهنگ عمومی تبدیل شده است.

وی با طرح سوالی گفت: با این اوصاف آیا قرآن در جامعه ما مهجور است یا خیر؟ من بر اساس استانداردهایی که رهبری از سواد و فهم قرآنی در جامعه مطرح کرده اند، معتقدم هنوز قرآن در جامعه مهجور است. بر اساس بیانات رهبری در مرحله اول افراد باید بتوانند پدیده ها و موضوعات جامعه را بر اساس قرآن قضاوت کنند. مرتبه دوم اعتقاد به گزاره های قرآنی است و قله سوم این است که این آموزه ها در رفتار ما متجلی شود.

وی با بیان اینکه در دانشگاههای علوم پزشکی و جامعه پزشکی، فعالیتهای قرآنی به صورت فردی موفق بوده اند، افزود: بر این اساس سهم جامعه پزشکی در زمینه قرآن پژوهی، بیش از سهم جمعیت کشور است. این در حالیست که متاسفانه این حرکت در دانشگاهها و بیمارستانهای ما به طور تشکیلاتی و سیستماتیک شکل نگرفته است. در این راستا ما تلاش کردیم که کانونهای دانشجویی در دانشگاههای علوم پزشکی شکل بگیرد که این اتفاق افتاد.

فراهانی همچنین اظهار کرد که ما آمادگی داریم تا بستری را فراهم کنیم که انجمن های قرآنی در دانشگاههای علوم پزشکی شکل بگیرند و بزرگان ما به این انجمن ها ورود کنند.

وی با اشاره به تحقیقات وزارت کشور، گفت: بر اساس آن اساتید و بعد از آن پزشکان در رتبه های اول و دوم اعتماد اجتماعی قرار دارند. حال اساتید و پزشکان میتوانند وزن این انجمن ها در دانشگاههای علوم پزشکی را بیشتر کنند وگرنه هیچ چیز با آرزو اتفاق نمی افتد.