صندوق رفاه دانشجویان سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس صندوق رفاه دانشجویان با اشاره به لایحه بودجه ۹۵ گفت: بودجه صندوق رفاه دانشجویان نسبت به بودجه دانشگاه‌ها افزایش بیشتری داشته است .

ذالفقار یزدان مهر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بودجه صندوق رفاه دانشجویان در لایحه بودجه سال ۹۵ گفت: علی رغم محدودیت هایی که وجود داشت، بودجه دانشگاه ها ۷.۵ درصد افزایش پیدا کرده است.

وی ادامه داد:  مجلس و دولت نگاه بهتری به صندوق رفاه دانشجویان داشتند و بودجه آن افزایش بیشتری نسبت به دانشگاه ها داشته است.

براساس این گزارش، در لایحه بودجه ۹۵ بودجه صندوق رفاه دانشجویان ۴,۳۰۶,۱۴۵ ریال تعیین شده که نسبت به بودجه صندوق رفاه دانشجویان در سال ۹۴ که ۳.۴۰۱۳۵۸ ریال تعیین شده بود با افزایش روبرو است.

همچنین در لایحه بودجه سال ۹۵ بودجه کلی سازمان امور دانشجویان ۵,۸۸۹,۸۱۹ ریال تعیین شده، بودجه سازمان امور دانشجویان به تنهایی۵۵۵,۹۹۳ ریال، بودجه سازمان امور دانشجویان- فعالیت‌های ورزشی فوق برنامه دانشجویان ۵۸,۲۱۰  ریال، بودجه پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی ۵۹,۹۷۱ ریال و بودجه سازمان امور دانشجویان- اموردانشجویان بورسیه ۹۰۹,۵۰۰ ریال تعیین شده است.