محمد علی سبحان اللهی سرپرست دانشگاه خوارزمیسایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – سرپرست دانشگاه خوارزمی از تقویت و توسعه همکاری بین المللی دانشگاه خوارزمی پس از برجام خبر داد.

محمد علی سبحان اللهی درگفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به توسعه همکاری بین المللی دانشگاه خوارزمی گفت: این دانشگاه قبل از برجام نیز با دانشگاه‌های خارج از کشور همکاری و ارتباط داشت که برجام شرایط و فضایی ایجاد کرد که این ارتباطات توسعه یافته و تقویت شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر دانشگاه خوارزمی با برخی از دانشگاه‌های ایتالیا، آلمان و استرالیا ارتباط  و همکاری علمی دارد .

سرپرست دانشگاه خوارزمی افزود: تبادل استاد و دانشجو با دانشگاه های کشورهای مذکور عملیاتی شده ولی هنوز در خصوص ایجاد دوره مشترک فعالیتی صورت نگرفته است.