1441523828228_abdolvahed mirzazadeh-10.jpg

سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) –  رییس دانشگاه تهران،تصویب طرح هایی در مجلس که موجب روی آوردن دستگاه‌ها و سازمان به سمت دانشگاه ها می شود را مهم ترین مطالبه جامعه دانشگاهی از مجلس دهم دانست.

دکتر محمود نیلی احمد آبادی در گفت‌و‌گو با خبرنگار دانشگاهی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)،درمورد مطالبات جامعه دانشگاهی از مجلس دهم گفت:به نظر من جامعه دانشگاهی در درجه اول از مجلس دهم انتظار دارد طرح هایی را تصویب کند که بر اساس آن‌ها، سیاست های اقتصادی به صورتی تنظیم شوند که دستگاه ها و سازمان ها به سمت همکاری با دانشگاه روی بیاورند و دانشگاه ها هم به سمت تامین نیازهای جامعه حرکت کنند.

وی با تاکید بر اینکه درخواست فوق نیازمند تحول اساسی هم در دیدگاه های اقتصادی و توسعه صنعتی و هم در تصمیماتی است که درمورد دانشگاه ها اتخاذ می شوند،افزود: مطالبات جامعه دانشگاهی از مجلس زیاد است اما اگر این امور تحقق پیدا کنند مسائل مالی و بودجه ای که موجب شده دانشگاه ها در این حوزه‌ها به شدت تحت فشار باشند نیز حل می شوند.