رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم از تمدید طرح بخشودگی جریمه بدهی دانشجویان به صندوق رفاه تا پایان بهمن ماه خبر داد.