محمد حسین امید سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون اداری مالی وزارت علوم گفت: از سیاست های دولت یازدهم در برنامه ششم توسعه، تقویت جنبه های بین المللی دانشگاه‌ها است.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) با حضور محمدحسین امید معاون اداری مالی و مدیریت منابع وزارت علوم و عبدالحسین فریدون و استاندار قزوین افتتاح شد.

محمد حسین امید در مراسم افتتاح این دانشکده گفت: از سیاست های دولت یازدهم دربرنامه ششم توسعه، تقویت جنبه های بین المللی دانشگاه ها است که وجود دانشگاه بین المللی دراستان قزوین یک ویژگی مهم برای این استان است.

وی ادامه داد: متاسفانه شرایط و زیر ساخت های  این دانشگاه در حد و نام این دانشگاه نیست که انجام این مهم نیازمند عزم ملی و اراده قوی و کمک مردم و خیرین استان و شهر است .

معاون اداری مالی وزارت علوم افزود: با توجه به اساسنامه این دانشگاه باید ۵۰ درصد دانشجویان این دانشگاه خارجی باشند و هدف از تاسیس این دانشگاه نیز تربیت سفیران فرهنگی در کشورهای جهان است که امیدواریم این دانشگاه به جایگاه شایسته و  بین المللی خود دست یابد.