سبحان الهی سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – سرپرست دانشگاه خوارزمی اعلام کرد: در سال جاری فقط ۱۰ درصد از بودجه عمرانی دانشگاه خوارزمی اختصاص داده شد.

محمد علی سبحان اللهی در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت: بودجه کشور به ویژه در بخش عمرانی با یک محدودیت کلی مواجه است، به طوریکه در سال جاری فقط ۱۰ درصد از بودجه عمرانی دانشگاه خوارزمی اختصاص داده شد.

وی ادامه داد: مشکل پیش روی دانشگاه در این زمینه، بحث تخصیص است، و گرنه در بخش تصویب مشکلی نداریم، با مساعدت دولت بودجه مورد نیاز تصویب می شود ولی در تخصیص با مشکل مواجه می شویم.

سرپرست دانشگاه خوارزمی با اشاره به بودجه تعمیر و تجهیز دانشگاه افزود: سال گذشته ۳ میلیارد تومان و امسال  ۶ میلیارد تومان برای بودجه تعمیر و تجهیز دانشگاه اختصاص داده شده است که امیدواریم این بودجه در سال آینده افزایش داشته باشد.

وی ادامه داد: در تخصیص اعتبار برای تعمیر و تجهیز با مشکلی مواجه نیستم، اعتبارتی که برای این بخش در نظر گرفته شده، اعتبارات خوبی است.