1438757345486_Mona Hoobehfekr-30.jpg

سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) –  معاون فرهنگی،دانشجویی و امور مجلس وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به تصمیمی مبنی بر یکسان شدن سرانه همه دانشجویان علوم پزشکی گفت:این امر تحقق نیافت و به نظر می رسد عدالت نسبی در توزیع بودجه در این حوزه ها وجود ندارد.

دکتر محمدرضا فراهانی در گفت و‌گو با خبرنگار دانشگاهی ایسنا،با بیان این مطلب و با اشاره به لایحه بودجه سال ۹۵ اظهار کرد:در بودجه پیشنهادی سال ۹۵ مانند سال گذشته، علی رغم رایزنی های صورت گرفته، تغییر چشم گیری بوجود نیامد و اعداد در حوزه فرهنگی دانشجویی واقعی دیده نشدند، به همین دلیل احتمالا با کسری بودجه مواجه می شویم.در واقع رشد بودجه در این حوزه تنها ۵ تا ۶درصد است.

وی در ادامه درمورد یکسان سازی سرانه فرهنگی ِدانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی اظهار کرد: در حوزه فرهنگی دانشجویی به این نتیجه رسیده بودیم که سرانه همه دانشجوها در کل کشور می تواند باهم برابر باشد، اما این امر صورت نگرفت، زیرا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بودجه را بر اساس شاخص‌های مد نظر خودش تعیین می کند.در واقع در حال حاضر به نظر می رسد عدالت نسبی در توزیع بودجه در این حوزه ها وجود ندارد.