نشریات دانشجویی سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – نخستین دوره‌ کارگاه‌های آموزشی نمایه‌سازی و ویراستاری نشریات علمی در دانشگاه صنعتی شریف اسفندماه برگزار می شود.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شریف با همکاری موسسه بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران، اداره کل خدمات پژوهشی و انتشارات دانشگاه تهران و مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس کارگاه‌های آموزشی تخصصی ویژه نمایه‌سازی و ویراستاری نشریات علمی را برگزار می‌کند.

در این دوره کارگاه‌های استاندارد سازی و نمای سازی نشریات علمی و ویراستاری و سامانه نشریات علمی برگزار خواهد شد.