مجتبی صدیقی سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: آیین نامه های کمیسیون موارد خاص و شورای صنفی تا پایان سال تعیین تکلیف می شوند.

مجتبی صدیقی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در جلسه معاونان دانشجویی دانشگاه ها دو آیین نامه کمیسیون موارد خاص و شورای صنفی مورد بررسی قرار گرفت که قرار شد تا پایان امسال این دو آیین نامه تعیین تکلیف شوند.

وی افزود: قرار است طی چند روز آینده پیشنهادات معاونان دانشجویی توسط دبیران مناطق جمع آوری شود و بررسی نهایی صورت گیرد.

رئیس سازمان امور دانشجویان تاکید کرد: تا پایان امسال تدوین این دو آیین نامه نهایی خواهد شد و به امضای وزیر علوم می رسد.