حمید میرزاده سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس دانشگاه آزاد اعلام کرد: این دانشگاه دارای ۱۶۹ قرارداد بین المللی است. زمان برخی از آنها به اتمام رسیده که تجدید می شود.

حمید میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه بین الملل گفت: مقوله علم یک مقوله جهانی است، بنابراین هیچ دانشگاهی نمی تواند ادعا کند که بدون ارتباط علمی با خارج کشور، سطح علمی آن دانشگاه ارتقاء یافته است.

وی ادامه داد: گسترش ارتباطات بین الملی باعث گسترش علمی کشور و باعث افزایش تجربه دانشمندان و دانشجویان می شود. برای همین یکی از سیاست های دانشگاه آزاد در این زمینه اعزام اعضای هیات علمی و دانشجویان دکتری به خارج از کشور است تا دانشجویان دکتری بخشی از تحصیل خود را در خارج کشور طی کنند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی افزود: از دیگر برنامه های این دانشگاه، تبادل استاد و دانشجو با برخی از کشورهای پیشرفته علمی و تجدید قرارداد با برخی از کشورها است که مدت قرارداد همکاری دانشگاه با آن ها به اتمام رسیده است.

وی یادآورشد: دانشگاه آزاد اسلامی ۱۶۹ قرارداد همکاری بین المللی دارد که مدت قرارداد برخی از آنها به اتمام رسیده که تجدید انی قرارداد ها در دستور کار دانشگاه قرار دارد.

میرزاده از دیگر برنامه های این دانشگاه در حوزه بین الملل به ایجاد دفاتری در کشورهای پیشرفته علمی، تبادل استاد، دانشجو و اجرای پروژه های مشترک تحقیقاتی بین المللی و تقویت آن اشاره کرد.