اجلاس روسای دانشگاه های علوم پزشکی سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه ما در دانشگاهها به دنبال نماینده سازی نیستیم، گفت: تشکل های دانشجویی در دانشگاه های علوم پزشکی آزاد هستند برنامه های انتخاباتی داشته باشند.

دکتر سیدحسن قاضی زاده هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش که کاندیداهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی برای تبلیغات در محیط دانشگاه های علوم پزشکی مشمول دستورالعمل خاصی هستند یا خیر، گفت: این موضوع به وزارت بهداشت ارتباطی پیدا نمی کند و دستورالعملی هم در این زمینه نداریم.

وی افزود: دانشگاه های وزارت بهداشت باید کار مردم را انجام دهند و اینکه دانشجویان بخواهند برنامه ای داشته باشند و کسی را دعوت کننند، محدودیتی ندارند و آزاد هستند.

وزیر بهداشت یادآور شد: برای ما هیچ فرقی نمی کند هر کدام از این افراد تایید شده رای بیاورند. با احترام به همه آنها باید بگویم ما به دنبال نماینده سازی نیستیم و کسانی هم که دنبال نماینده سازی هستند را قبول نداریم. معتقدیم این مردم هستند که تصمیم می گیرند.

وی خاطرنشان کرد: تشکل های دانشجویی آزاد هستند کسانی که شورای نگهبان تایید کرده است و معنی اش این است که صلاحیت دارند را به دانشگاه دعوت کنند تا فکر خودش را بگوید و برنامه هایش را اعلام کند، کجا بهتر از دانشگاه. 

هاشمی در پاسخ به این سئوال که چه تعداد از دانشگاهیانی که در دانشگاه های وابسته به وزارت بهداشت کاندید نمایندگی مجلس شورای اسلامی شده و از سوی شورای نگهبان تایید شده اند، گفت: اطلاعی از تعداد این افراد ندارم.