بیمارستان قزوین سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد گفت: طبق اعتبار بخشی وزارت بهداشت تعداد ۶ بیمارستان این دانشگاه درجه یک را به خود اختصاص دادند.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، علی ابطحی درخصوص برنامه‌های یک سال گذشته دانشگاه آزاد در حوزه علوم پزشکی گفت: معاونت علوم پزشکی این دانشگاه یک برنامه منسجم در توسعه علوم پزشکی داشته که این برنامه مصوب هیات امنای دانشگاه بوده است.

وی افزود: برنامه‌های این معاونت برای توسعه کیفی در آموزش، جذب هیات علمی، توانمند‌سازی هیات علمی، طرح درس در گروه‌های آموزشی بوده که برای این موضوع در بیمارستان‌ها و واحدهای آموزشی علوم پزشکی رده‌های آموزشی، گروه‌ها و مسئولان آموزشی نیز مشخص شده است.

معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد تاکید کرد: همچنین در تمامی واحدهای مجری رشته‌های علوم پزشکی این دانشگاه مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی (EDO ) راه‌اندازی شده که این مراکز زیرنظر یک هیات علمی به عنوان مسئول مرکز و یک کارشناس در حال فعالیت هستند تا اقدامات گذشته و فعالیت‌های جدید را پیگیری کنند.

ابطحی خاطرنشان کرد: این دفاتر همچنین در زمینه توانمند سازی هیات علمی و طرح درس برنامه ریزی کردند.

وی عنوان کرد: همچنین‌ مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه آزاد(EDC) نیز در سازمان مرکزی دانشگاه مشغول به کار است.

معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اضافه کرد: در بیمارستان‌های این دانشگاه مسئله اعتباربخشی سندی است که ارائه خدمات و شرایط را در بیمارستان‌ها به استانداردهای ملی مورد توافق وزارت بهداشت می‌رساند. در دو سال گذشته به صورت جدی برنامه اعتباربخشی در دانشگاه دنبال شده و خوشبختانه در ۱۱ بیمارستان ملکی دانشگاه در اعتباربخشی نتایج بسیار خوبی به دست آمده که شش بیمارستان دانشگاه نیز توسط کارشناسان وزارت بهداشت ارزیابی شدند.

ابطحی خاطرنشان کرد: در نهایت ۶ بیمارستان این دانشگاه از نظر اعتباربخشی رتبه، درجه یک را به خود اختصاص داند که این موضوع نشان‌دهنده ارتقای کیفی و رساندن بیمارستان‌ها به سطح انتظار مردم است.

وی عنوان کرد: در معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد موضوع اعتباربخشی آموزشی دنبال شد که وزارت بهداشت به تازگی بخش‌نامه‌ای نیز در این زمینه ابلاغ کرده اما چون کارشناسان علوم پزشکی این دانشگاه در تنظیم بخش‌نامه اعتباربخشی آموزشی در وزارت‌خانه شاغل بودند، دانشگاه از قبل این موضوع را آغاز کرده است.

معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد گفت: قدم نخست اعتباربخشی آموزشی ارزشیابی درونی است، که باید یک دانشکده یا موسسه درمانی آموزشی را ارزیابی درونی شود، بخش‌نامه این موضوع تنظیم و به واحدهای مجری ابلاغ شد.

ابطحی گفت: همچنین واحدها گزارش این ارزیابی‌ها را به معاونت علوم پزشکی دانشگاه ارسال کردند و در نهایت ۲۳ دانشکده پزشکی و داروسازی و حدود ۹۰ رشته ‌محل دانشگاه آزاد ارزشیابی شده‌اند که این ارزیابی تا سال ۹۵ ادامه دارد.

وی با اشاره به اهمیت جذب هیات علمی در حوزه علوم پزشکی گفت:‌ معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد برای توسعه کیفی از سال گذشته تاکنون دو فراخوان جذب هیات علمی داده است و حدود ۲۰۰ نفر در حوزه علوم پزشکی برای همکاری جذب شده‌اند.