شهید علیمحمدی سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – پژوهشگاه دانش های بنیادی وزارت علوم با همکاری بنیاد ملی نخبگان، اولین دوره جایزه شهید علیمحمدی برای رساله های دکتری ریاضی را که در سال های ۹۲ و ۹۳ دفاع شده اند برگزار می کند.

جایزه شهید علیمحمدی

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، رساله هایی در این جایزه شرکت داده می شوند که به تایید سه عضو هیات علمی استادیار به بالا  متشکل از استاد راهنما و دو عضو هیات علمی دیگر به عنوان رساله ممتاز شناخته شوند.

نحوی شرکت در جایزه شهید علیمحمدی

برای شرکت در این جایزه باید پایان نامه به صورت کتبی و توسط استاد راهنما معرفی و مدارک مورد نیاز نیز  در سایت  پژوهشگاه دانش های بنیادی وزارت علوم تا تاریخ ۳۱ تیرماه ۹۵ بارگذاری شود.