آموزش پزشکیسایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی به برخی از رشته ها در دانشگاه های علوم پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی تذکر آموزشی داد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرنگار مهر، دویست و پنجاه و یکمین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی برگزار شد و بر اساس مصوبات این جلسه با راه اندازی رشته  – مقاطع در دانشگاههای علوم پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی موافقت به عمل آمد.

همچنین این شورا موافقت خود را با ارائه تذکر آموزشی به برخی از رشته ها در دانشگاه های علوم پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد.

موافقت با راه اندازی رشته های تخصصی و فوق تخصصی در برخی از دانشگاه های علوم پزشکی و موافقت با تاسیس مراکز تحقیقاتی دولتی و غیر دولتی از دیگر مصوبات این شورا بود.