1431155570254_139208270946095501561293.jpg

سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) –  معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: به منظور بررسی و رفع ابهام های بوجود آمده در خصوص وضعیت رشته محل های دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، جلسه ای با حضور روسای سازمان نظام دامپزشکی و جامعه دامپزشکی ایران در سازمان مرکزی دانشگاه برگزار شد.

دکتر حسین زاده لطفی در گفت و گو با خبرنگار سرویس دانشگاهی ایسنا با اعلام این مطلب اظهار داشت: به منظور رفع ابهام‌های بوجود آمده در خصوص ایجاد رشته محل های جدید دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، جلسه ای با حضور روسای سازمان نظام دامپزشکی و جامعه دامپزشکی ایران در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل شد.

وی به مصوبات این جلسه اشاره کرد و افزود: به منظور حفظ کیفیت و رعایت استانداردهای آموزش عالی، مقرر شد کارگروهی متشکل از نماینده دانشگاه آزاد، جامعه دامپزشکی ایران، سازمان نظام دامپزشکی ایران و نماینده گروه دامپزشکی وزارت علوم تشکیل شود.

حسین زاده لطفی در پایان با تاکید بر اینکه دانشگاه آزاد اسلامی همواره اعتقاد به رعایت کیفیت و استانداردهای وزارت علوم داشته و دارد، خاطرنشان کرد: پس از ممیزی این کارگروه از واحدهای متقاضی ایجاد رشته محل‌های جدید دامپزشکی و با توجه به پتانسیل ظرفیت این رشته محل ها نتایج بررسی جهت تصویب و تایید نهایی به رییس دانشگاه آزاد اسلامی ارائه می شود