کرسی آزاد اندیشی سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – قائم مقام اجرایی معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت با اشاره به برگزاری کرسی های آزاد اندیشی گفت: فضای تضارب آرا در دانشگاه های علوم پزشکی نسبت به دانشگاه های دیگر مناسب‌تر است.

بهرام علی قنبری هاشم آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری کرسی های آزاد اندشی در دانشگاه های علوم پزشکی گفت: کرسی های آزاد اندیشی  که در دانشگاه های علوم پزشکی برگزار می شود بیشتر در حوزه تخصصی وزارت بهداشت و پزشکی است.

وی ادامه داد: دانشجویان پزشکی در زمینه برگزاری کرسی های آزاد اندیشی بسیار فعال هستند و فضای تضارب آرا در دانشگاه های علوم پزشکی نسبت به دانشگاه های دیگر مناسب تر است چرا که حاشیه کم تری دارند.

قائم مقام اجرایی معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت افزود: کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاه های علوم پزشکی توسط دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و هم معاونت فرهنگی دانشگاه‌ها حمایت می شوند.